Menu

PASTERKA 2010

10 pasterka  ks. proboszcza w  naszej wspólnocie parafialnej  . O północy została odprawiona  Pasterka w murach nowego Kościoła .W szopce  były żywe osoby Jezus, Maryja i Józef  . W postacie te wcielili się państwo Magdalena i Daniel Cielibała z Tokarni   wraz ze swoimi synami   Maćkiem i Bartkiem   oraz kuzynami Konradem Chruścielem i Kacprem Kamińskim . Pasterkę  nagrywała  TVP Kielce  która  25 XII  o godz. 18.30 w wiadomościach regionalnych   pokazała   nasza orginalną  szopkę .

Zdjęcia z pasterki 2010

Powrót

Odpust 14.08.2010

Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. kan Wacław Ligór - pierwszy proboszcz naszej parafii , Słowo Boże wygłosił ks. mgr Robert Kowalski - pierwszy wikariusz naszej parafii . Współkoncelebransem był o. Tomasz - franciszkanin z Chęcin oraz dk. Paweł- franciszkanin - pochodzący z Węgier. Obecni byli ks. Eustachiusz Ptak z prob. z Korytnicy , ks. Leszek Molenda prob. z Sobkowa , ks. Marian Oduliński prob. z Woli Murowanej , o. Grzegorz i br. Jacek - franciszkanine z Chęcin , ks. Wojciech Szczęsny wikariusz z Łukowej , ks. Adam Paciuch wikariusz z Chęcin . Gościem honorowym był burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach p. Robert Jaworski wraz z małżonką. Liturgię słowa czytali Beata i Krzysztof Zwierzchowscy mieszkańcy Wolicy. Przed sumą śpiewał Zespół Ludowy ,,SIEDLECZANKI,,

Powrót

Poświecenie pól 2010

Modlimy się o dobre urodzaje.

Powrót

PASTERKA 2009

Powrót

Pierwsza Pasterka w nowym Kościele i żywa szopka. 
W postacie biblijne wcielili się pp. Magdalena( Maryja ) i Daniel (Józef) CIELIBAŁA oraz ich dzieci Bartosz ( Jezus ) , Maciej ( pastuszek ) oraz Konrad Chruściel ( pastuszek)
Tegoroczna szopka przyciągnęła licznych parafian oraz gości. W murach nowego Kościoła odbyła się PASTERKA oraz Msze św. 26 grudnia 2009 o godz. 10.00 i 12.00 . W drugi dzień świąteczny odwiedziła nas TVP Kielce.

ODPUST PARAFIALNY 2009

Powrót

Ołtarz w Nowym Kościele.

                  14 sierpnia  2009   

 // św. Maksymiliana  Marii Kolbego  //

 

Wybrał Bóg Ciebie z miliardów dusz   Rycerzu Niepokalanej , ...

Swoim przykładem nam serca skrusz ,

Uproś  dar wiary świetlanej . Tak śpiewany w pieśni ku czci naszego patrona.

 

   O dar   głębokiej wiary  wszystkich naszych  parafian    oraz za  ofiarodawców i budowniczych nowego Koscioła   modliliśmy  podczas tej Mszy św . odpustowej.

 

   Ojcze MAKSYMILIANIE Męczenniku Miłości ,  prowadź nas na spotkanie

  Z Matką doskonałości ....

Prowadź na spotkanie z  Maryją  wszystkich  którzy uczestniczyli   w dzisiejszej uroczystości ;

dzieci  ,dziewczynki sypiące kwiatki i niosące  poduszeczki , p. Mariolę Kaczor  katechetkę , młodzież , dorosłych , starszych , , ministrantów  ,pana kościelnego , pana grabarza  , pana organistę  z chórem  , dzieci w strojach Komunijnych   ,

Małe Tokarnianki , Strażaków z Wolicy i Tokarni   ,  panie z Koła  Gospodyń  Wiejskich  ,  Koła Różancowe , Apostolat Maryjny ,  dzieci   i dorosłych   ,  wszystkich   moich parafian    oraz  zawsze mile widzianych  gości  i sympatyków  naszej parafii   

 

Składam serdeczne podziękowanie  wszystkim którzy   przyozdobili  kapliczki

i figurki przydrożne   oraz  swoje domy emblematami religijnymi .

Św. Maksymilianie  polecam Ci  wszystkich chorych i  cierpiących  naszej parafii.

 

 

Św. Maksymilianie  wypraszaj potrzebne łaski   kapłanom uczestniczącym   w dzisiejszym odpuście  parafialnym  ;

 

 Mojemu współpracownikowi  ks. Arturowi  Zakrzewskiemu  wikariuszowi   

 naszej parafii.

 

  Ks.  dr Andrzejowi Kaszyckiemu  kanclerzowi kurii kieleckiej  za  Słowo   Boże   i  sprawowanie   Mszy św. odpustowej.

Współkoncelebransom ;

 ks. Wacławowi Ligórowi   pierwszemu proboszczowi  naszej parafii

 o. Pawłowi   Chmurze   -  gwardianowi z Chęcin 

 

  ks. . Mgr Edmundowi Noconiowi    - prob.  z Krzcięcic  mojemu przyjacielowi

 

   ** oraz ksieżom  naszego dekanatu

 

  ks. Markowi     Szymkiewiczowi       - prob. z Brzegów

  ks. Eustachiuszowi  Ptakowi             - prob. z Korytnicy

  ks. Tadeuszowi Domagale                - prob. z Chomentowa

  ks. Jerzemu  Gareckiemu                 - prob. ze Starochecin

  ks. Krzysztofowi Pawlikowi             - prob.  z Polichna

  ks. Leszkowi Molendzie                  - prob. z Sobkowa   

  ks. Adamowi Paciuchowi   wikariuszowi z Chęcin

  o. Aleksemu   -   kapelanowi sióstr Bernardynek z Chęcin

 

 

  Sercem Błagamy ,nasz ojcze Kolbe módl się za nami .

 

                               Szczęść  Boże  . ks. proboszcz Jacek Dąbek

Dzień Dziękczynienia 2009

Dnia  4 września  2009  w pierwszy piątek miesiąca  rozpoczeło sie montowanie Krzyża  na dach nowego Kościoła. Krzyż ma 7,5 m długości , został  wykonany przez firmę KONSTAL  z Nowin p. Jerzego Kaczora .
Krzyż podniesiono  z ziemi o godz. 15.15

6 września 2009 Niedziela ks. bp Marian Florczyk poświęca sciany budującgo się Kościoła oraz Krzyż umieszczony na  Jego dachu.
"Dzięki Bożej Opatrzności   ,  modlitwom wiernych  , modlitwom Kół Różańcowych ,   pomocy  dobrych ludzi ,    ogromnej Waszej  Kochani  pomocy   poświęcających   swój   czas     ,  ofiarując dniówki   , składając    ofiary   mogliśmy dziś stanąć  w murach nowej świątyni  pod jej  dachem ,  pokrytym blachą tytanowo- aluminiową .
To wasze  zaangażowanie   w budowę jest wyrazem  wiary  i miłości  do Boga "- powiedział ks. proboszcz.
Zrobiliśmy   w tym roku bardzo dużo  , wykonaliśmy ogromna pracę  .
Za co jestem Wam z całego serca  bardzo  wdzięczny    i nigdy w Was  nie wątpiłem.

 

 

Podziękowanie proboszczowi

 

Drogi nasz księże proboszczu!

 

Dziękując Panu Bogu za dzieło budowy nowego kościoła, dziękując Mu za wszystkich, którzy wspierają tę chwalebną inicjatywę, a zwłaszcza za Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Mariana Florczyka, popełnilibyśmy ogromną niegodziwość, nie dziękując Panu za Ciebie, jak również nie dziękując Tobie samemu, naszemu oddanemu duszpasterzowi, który ochotnie podjął się realizacji tego wielkiego, zbożnego dzieła.Wymaga ono ponoszenia licznych trudów, walki z wieloma przeciwnościami, odwagi,poświęcenia,odpowiedzialności,gospodarności a nade wszystko bezgranicznego zaufania w dobroć i pomoc Bożą oraz umiejętności zjednywania sobie ludzi.Wszystkimi tymi cechami odznaczasz się nasz drogi Księże w ponadprzeciętnym stopniu. Dlatego dzisiaj, w obecności Najdostojniejszego Księdza Biskupa,składamy na Twoje ręce serdeczne Bóg zapłać.Bez Ciebie nie rozpoczęlibyśmy tego chwalebnego dzieła, bez Ciebie nie moglibyśmy stać teraz w murach wznoszonej na chwałę Boga i ku pożytkowi i zbawieniu ludzi świątyni.To ty przybyłeś do naszej parafii z zamiarem budowy nowego kościoła.To Ty, z prawdziwie młodzieńczym zapałem podjąłeś się realizacji tego planu i kontynuujesz go osiągając wspaniałe rezultaty,nie szczędząc sił i zdrowia.Jesteśmy pełni uznania i wdzięczności dla ciebie, drogi gospodarzu naszej parafii, za Twój zmysł organizacyjny, operatywność, zaradność,pomysłowość,otwartość na ludzi,rozległą wiedzę z zakresu budownictwa a nade wszystko za wielkie zaangażowanie we wznoszenie nowego Domu Bożego.Dziękujemy za Twój budujący przykład wiary, wyrażający się między innymi w osobistej modlitwie w intencji tego dzieła oraz w nieustannym zachęcaniu nas do zanoszenia błagań do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św.Maksymiliana i św.Faustyny o pomyślny przebieg prac budowlanych.Siła i skuteczność tej modliwy objawiła się zwłaszcza 14 sierpnia 2007 roku kiedy to Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan dokonał wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego.Po wielu dniach deszczowej pogody w uroczystość św.Maksymiliana powitało nas piękne słońce i bezchmurne niebo.Wtedy to przypomnieliśmy sobie, jak prosiłeś głośno św.Maksymiliana,by wyjednał u Pana Boga piękną pogodę na tę uroczystość,aby Eucharystia mogła odbyć się w murach nowego kościoła.Św.Maksymilian wysłuchał Twojej prośby i nadal wstawia się za tym dziełem,czego efektem jest szczęśliwe zakońcenie czwartego etapu wznoszenia nowego Domu Bożego.Modląc się do Trójcy Przenajświętszej w intencji budowy naszego nowego kościoła, w tym roku kapłańskim, prosimy go równie gorąco za Ciebie, wspaniałego duszpasterza,abyś mógł z niezmiennym oddaniem i poświęceniem kontynuować rozpoczęte przed Czterema  laty dzieło. Niechaj Jezus Chrystus,najwyższy kapłan będzie dla Ciebie wzorem wierności Bogu Ojcu.Niechaj On,Boski Arcykapłan,daje Ci pokrzepienie i moc w kapłańskiej służbie,a św.Jan Maria Vianney wyprasza wszelkie potrzebne łaski.

 

 

Powitanie biskupa. 6.09.2009

Wasza Ekscelencjo !  Najdostojniejszy Księże Biskupie!

 

Mamy wielki honor i zaszczyt, w imieniu własnym,  sołtysów Wolicy i Tokarni oraz wszystkich parafian powitać Ekscelencję w murach wznoszonego przez nas kościoła.

Jesteśmy pełni wdzięczności dla Waszej Ekscelencji, iż zechciał przybyć na tak ważną, doniosłą i radosną uroczystość dla całej naszej wspólnoty  jaką jest Dzień Dziękczynienia Panu Bogu za dar budowy nowej świątyni. Dziękując przede wszystkim Trójcy Przenajświętszej za łaskę możliwości wznoszenia upragnionego przez wszystkich wiernych naszej parafii kościoła z prawdziwego zdarzenia, dziękujemy również za każdego ofiarodawcę, sponsora i dobrodzieja który w jakikolwiek sposób włączył się w to wielkie dzieło. Jednakże, jakżeż moglibyśmy zapomnieć o dziękczynieniu Panu Bogu za osobę Najdostojniejszego Księdza Biskupa? To przecież Wasza Ekscelencja dnia 2 czerwca 2006 roku poświęcił plac pod budowę nowej świątyni oraz wykopał pierwszą symboliczną łopatę (ziemi).W taki oto uroczysty sposób zainicjował Ksiądz Biskup wznoszenie tegoż kościoła, gdyż prace budowlane rozpoczęły się już 19 czerwca. Jesteśmy pewni,iż od tego momentu Wasza Ekscelencja towarzyszył myślą i modlitwą gospodarzowi naszej parafii proboszczowi  ks.Jackowi podejmującemu się z wielkim zapałem i odwagą realizacji zbożnego dzieła o którym powiedział zwracając się do nas w czasie swego wprowadzenia w roku 2001:"Przyszedłem do Was,aby wybudować nowy Dom Boży".Dzięki opiece Miłosiernego Boga, wstawiennictwu św.Maksymiliana Marii Kolbego i św.siostry Faustyny Kowalskiej oraz życzliwości,ofiarności i modlitwom parafian 16 października 2006 roku nasza wspólnota przeżywała pierwszą dziękczynną koncelebrowaną Mszę Świętą na fundamentach nowego kościoła.

W 2007 roku rozpoczął się nowy etap wznoszenia świątyni.

22 maja stanęła pierwsza jej ściana, zaś 14 sierpnia, w dzień narodzin dla nieba patrona parafii św.Maksymiliana Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan dokonał wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego. Dzień 3 marca 2008 roku to początek kolejnej fazy budowy, w czasie której nastąpiło między innymi zbrojenie i zalewanie podciągów oraz powstał front kościoła. Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej mające miejsce w dniach 27 i 28 lipca 2008  roku przyczyniło się do wzmocnienia naszej wiary i niezachwianej nadziei, iż za pośrednictwem Królowej Polski mogącej uprosić wszystko u Tronu Miłosierdzia Bożego dzieło budowy naszej nowej świątyni zostanie pomyślnie zakończone.

Powitaliśmy przecież naszą Niebieską Matkę w murach nowo powstającego kościoła, wznosząc ku niebu pieśń dziękczynną za jej pomoc i wstawiennictwo przed Bogiem za nami, realizującymi dzieło budowy świątyni dla jej Boskiego Syna. 20 maja bieżącego roku rozpoczęto prace przy montażu wiązarów drewnianych, zaś pierwszy wiązar został wyniesiony na mury kościoła dnia 28 maja-w 68 rocznicę deportacji św. Maksymiliana do obozu w Auschwitz.

5 czerwca zakończono prace przy więźbie dachowej.

Następnie kontynuowano wznoszenie ścian i wykonano pokrycie dachu z blachy tytanowo aluminiowej koloru  miedzianego .W dniu dzisiejszym, śląc nasze dziękczynienie do Boga, dziękujemy również Waszej Ekscelencji za dar obecności, wsparcia i modlitwy. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność, podziw i szacunek dla Najdostojniejszego Księdza Biskupa, ponieważ nie tylko zechciał uroczyście rozpocząć dzieło budowy nowego Domu Bożego w naszej parafii przed czterema laty, ale jest również obecny pośród nas w dniu, w którym kończymy czwarty etap wznoszenia świątyni. Z całego serca dziękujemy Waszej Ekscelencji iż pomimo rozlicznych pasterskich obowiązków po raz kolejny znalazł dla nas czas i przyjął zaproszenie na tak ważną dla nas uroczystość.

Chcemy zapewnić Ekscelencję o naszej gorącej modlitwie w Jego intencji oraz życzyć obfitych łask Bożych, sił i zdrowia, a nade wszystko siedmiorakich darów Ducha świętego i wszystkich Jego owoców. Niechaj Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej wspomaga Jego Ekscelencję w godnym sprawowaniu najwyższego kapłaństwa, by z miłością ,gorliwością i mądrością Apostołów Najdostojniejszy Ksiądz Biskup prowadził lud Boży drogami zbawienia.

Dzisiaj jest

wtorek,
11 grudnia 2018

(345. dzień roku)

Święta

Wtorek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Zegar