Menu


APOSTOLAT MARYJNY

Apostolat Maryjny przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe     Wolica-Tokarnia został założony 25.01.2009. przez: Moderatora Diecezjalnego Halinę Pilewską i współudziale Ireneusza Pilewskiego i Antoniego Jagielskiego.

Opiekunem duchowym Apostolatu został  ks. Jacek Dąbek -proboszcz , zastępcą  ks. Artur Zakrzewski - wikariusz parafii

 Na spotkaniu formacyjnym 25 stycznia 2009 roku dokonano wyboru zarządu Apostolatu naszej parafii.

Pierwszą Przewodniczacą Apostolatu  została p. Mariola Kaczor

 zastępcą   p.  Janina Dziopa.

  Członkowie Rady: Anna Dobrowolska, Ryszarda Curyl, Ewa Pantak, Teresa Ślewa 

************************************************************************************************************************

 Dnia 25 lutego 2012 r odbyły sie nowe wybory  zarzadu ;

Przewodnicząca   -  Ewa Pańtak

zastępca   - Janina Dziopa 

Członkowie  rady ;

Anna Dobrowolska , Ewa Rabiej, Tersa Ślewa  , Zuzanna Tekiel 

Od 30 czerwca 2012 - 28 czerwca 2013  opiekę duchową nad Apostolatem sprawował  ks. Bartosz Wasat -wikariusz 

od czerwca 2013 - do czerwca 2014  opiekę duchową sprawał ks. Andrzej Kaleta  - wikariusz .

od czerwca 2014r.  do sierpnia 2017r. opiekunem był ks. Łukasz Biś - wikariusz

od  wrzesnia 2017r opiekunem jest ks. Jacek Dąbek - proboszcz

========================================================================

Spotkania Apostolatu odbywają się w pierwsze soboty miesiąca   o godz. 8.00  (  Msza św.  , Różaniec  , Agapa )

Do Apostolatu Maryjnego należą;

 

1. Curyl  Danuta

2.Dobrowolska Anna

                  3.Dobrowolska Marianna

4.Dziopa Janina

5.Gajos Marzena

6.Grajek Barbara

7.Kościołek Teodozja

8.Klamka Anastazja

9.Kózka Wiesława

10.Kasperek Barbara

11.Krzywda Alicja

12.Lato Stanisława

                  13.Łaganowska Krystyna

                  14.Mazur Alicja

                  15.Nawrot Danuta

                  16.Nawrot Józefa

17.Orawiecka  Ewa

18.Pańtak Ewa

19.Perkowska Józefa

20.Paluch Krystyna

21.Rabiej  Ewa

22.Rabiej Genowefa

                  23.Stępień Aleksandra

                  24. Ślewa Teresa

25.Tekiel Zuzanna

26.Wojtyś Henryka

27.Wójcik Elżbieta

28.Wójcik Konrad

************************************************************************************************

 

Hasło Apostolatu Maryjnego stanowią słowa: „Wszystko z Niepokalaną”

 O Apostolacie: Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym, ma charakter publiczny i skupia osoby, które chcą przez  apostolstwo oddać cześć należną Niepokalanej.

Działa w oparciu o ogólne przepisy prawa Kościelnego i zatwierdzony w dniu 29 stycznia 1992r.

Apostolat Maryjny ma potrójny cel:

a)pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie;

b)oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia;

c)noszenie braterskiej miłości i likwidowanie obojętności niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych nieporozumień

 Kto może zostać członkiem Apostolatu Maryjnego?

Każdy kto przyjmie Cudowny Medalik, zobowiązuje się tym samym do okazywania czci NMP i rozpowszechniania Cudownego Medalika w swoim otoczeniu

Środki Apostolskiego Działania:

1. Rozpowszechnianie Cudownego Medalika.

2. Organizowanie niedziel Maryjnych i nieustającej nowenny do Matki Bożej Cudownego Medalika.

3. Odwiedzanie chorych, samotnych, opuszczonych.

4. Oddziaływanie na otoczenie w duchu braterskiej miłości.

Upowszechnianie czytelnictwa, wypożyczanie książek , czasopism, i tym podobne.

 Cechy duchowości Apostolatu Maryjnego

1.  Stałe poświęcanie się i wyrażanie gotowości do dyspozycji Maryi.

2.  Miłość braterska (spełnianie dobrych czynów apostolskich)

3.  Pokora- jako warunek uzyskania łaski Bożej w uświęceniu własnym i braci

4.  Pełne uczestniczenie we Mszy Św. (o ile to możliwe codziennie)

5.  Czytanie Pisma Św.. książek i czasopism religijnych.

6.  Odmawiać codziennie jedną tajemnicę różańca św. (biblijnego) w intencji apostolatu.

7.  Noszenie Cudownego Medalika jako znaku obecności Maryi w nas i zwracanie się do Niej:” O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

8.  Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach Apostolatu Maryjnego.

9.  Udział w rekolekcjach, zjazdach, dniach skupienia...

Dziesięć Rad dla Apostolatu Maryjnego

 

1.  Przed pracą, modlitwą odpoczynkiem zwróć się do Najświętszej Maryi Panny

ze słowami: ‘ Matko! Weź to w swoje ręce! Tobie to ofiaruję. Matko pokieruj mną!”. „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie!” (Łk.21.36)

2.  Czytaj codziennie kilka zdań z Pisma Św.. i bierz z nich naukę życiową!

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”.(Mt.4.4)

3.  Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych oraz współpracowników!

4.  Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa!

„Wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt25,40)

5.  Odwiedź osobę chora , samotną, przeżywającą smutek, zmartwienie, zwłaszcza śmierć członka rodziny! „Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą ‘ (Rz12,15)

6.  Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, promieniuj radością, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm! „Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam :radujcie się’’ (Flp4,4)! „Weselcie się nadzieją’’ (Rz12,12)

7.  Wypożyczaj książki, czasopisma, teksty religijne, by i inni korzystali z religijnej lektury i karmili się słowem Bożym! „Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego , co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, Ja za będę waszym Bogiem’’. (Jer.11.4)

8. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, przyjaciołom , znajomym i współpracownikom, osobom chorym i cierpiącym, przeżywającym wątpliwości religijne i niepraktykującym! „Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask’’ - słowa Najświętszej Maryi Panny do św. Katarzyny Laboure’.

9. Pozyskaj inne osoby dla idei Apostolatu Maryjnego! „Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha’’!(RZ12,11)

10. Na końcu każdego dnia pomyśl, co uczynisz, by dzień następny był jeszcze obfitszy i bogatszy w dobre czyny! „Ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Niechże i nasi wierni naucza się przodować w spełnianiu dobrych czynów’’ (Tt3,8-14)

 

Hasło Apostolatu Maryjnego:

WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ !

.

Propagatorem "Cudownego Medalika" był św. Maksymilian Maria Kolbe - kapłan i męczennik, założyciel Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej." Rozszerzał on ten medalik wśród katolików i wśród niewierzących.

Św. Maksymilian tak pisał na temat medalika: "Jej medalik rozdawać, gdzie się tylko da: i dzieciom, by zawsze go na szyi nosiły i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by pod Jej opieką miała dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią w naszych czasach. A już tym, co do kościoła nie zaglądają, do spowiedzi boją się przyjść, z praktyk religijnych szydzą, z prawd wiary się śmieją, zagrzęźli w błoto moralne albo poza Kościołem w herezji przebywają - o tym, to już koniecznie medalik Niepokalanej ofiarować i prosić, by zechcieli go nosić, a tymczasem gorąco Niepokalaną błagać o ich nawrócenie. Wielu nawet wtedy radę znajduje, gdy kto nie chce w żaden sposób przyjąć medalika. Ot po prostu wszywają go po kryjomu do ubrania i modlą się, a Niepokalana prędzej czy później okazuje, co potrafi... Dużo jest zła na świecie, ale pamiętajmy, że Niepokalana potężniejsza i Ona zetrze głowę węża piekielnego".

                Rozszerzajmy "Cudowny Medalik", gdyż mając przy sobie Niepokalaną, masz wszystko.

Wspólnota Apostolatu Maryjnego jest otwarta dla osób z naszej parafii i poza niej, które chcą wszystko czynić z Niepokalaną!


Apostolat Foto

Powrót

Dzisiaj jest

wtorek,
11 grudnia 2018

(345. dzień roku)

Święta

Wtorek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Zegar