Menu

Wypełnić i dostarczyć do kancelarii  tydzień przed chrztem  .  

              Parafia Wolica-Tokarnia 

 

FORMULARZ DO ZGŁOSZENIA CHRZTU DZIECKA 

                         Data  chrztu  .................godz. ............. 

 

My, niżej podpisani, prosimy o udzielenie Sakramentu Chrztu Świętego

naszemu dziecku, które pragniemy wychować w wierze katolickiej.

 

Nazwisko dziecka ........................................................................

Imiona dziecka: ...........................................................................

Data urodzenia ............................ miejscowość .......................

Numer Aktu urodzenia  z USC   ...........................

w .........................................................................

Ojciec

Nazwisko....................................................imię...........................

Zawód ............................... Lat  ...........

Wyznanie .............................................

Miejsce zamieszkania:..............................................................

ulica ........................................................................................

Matka:

Nazwisko  panieńskie ..................................................................

imię ............................................................................

Zawód .................................................Lat ............................

Wyznanie .............................................

Miejsce zamieszkanie ............................................................

ulica..............................................

Ślub kościelny rodziców: data ........................... 

miejscowość ........................................................

 

              =============================

Ojciec chrzestny dziecka :

 

  Nazwisko imię ................................................................

Stan cywilny .......................... Lat ................

Miejsce  zamieszkania:  ................................................

ulica..............................................

Matka chrzestna dziecka :

 

   Nazwisko i imię ........................................................................

Stan cywilny .................................... .... Lat..........

Miejsce zamieszkania:  ............................................................

ulica...............................................

 

 Zgodność powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem:

 

 

Podpis ojca ..............................  Podpis matki ...................................

Dzisiaj jest

poniedziałek,
21 stycznia 2019

(21. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, II Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Zegar