Menu

Wypełnić i dostarczyć do kancelarii  tydzień przed chrztem  .  

              Parafia Wolica-Tokarnia 

 

FORMULARZ DO ZGŁOSZENIA CHRZTU DZIECKA 

                         Data  chrztu  .................godz. ............. 

 

My, niżej podpisani, prosimy o udzielenie Sakramentu Chrztu Świętego

naszemu dziecku, które pragniemy wychować w wierze katolickiej.

 

Nazwisko dziecka ........................................................................

Imiona dziecka: ...........................................................................

Data urodzenia ............................ miejscowość .......................

Numer Aktu urodzenia  z USC   ...........................

w .........................................................................

Ojciec

Nazwisko....................................................imię...........................

Zawód ............................... Lat  ...........

Wyznanie .............................................

Miejsce zamieszkania:..............................................................

ulica ........................................................................................

Matka:

Nazwisko  panieńskie ..................................................................

imię ............................................................................

Zawód .................................................Lat ............................

Wyznanie .............................................

Miejsce zamieszkanie ............................................................

ulica..............................................

Ślub kościelny rodziców: data ........................... 

miejscowość ........................................................

 

              =============================

Ojciec chrzestny dziecka :

 

  Nazwisko imię ................................................................

Stan cywilny .......................... Lat ................

Miejsce  zamieszkania:  ................................................

ulica..............................................

Matka chrzestna dziecka :

 

   Nazwisko i imię ........................................................................

Stan cywilny .................................... .... Lat..........

Miejsce zamieszkania:  ............................................................

ulica...............................................

 

 Zgodność powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem:

 

 

Podpis ojca ..............................  Podpis matki ...................................

Dzisiaj jest

czwartek,
16 sierpnia 2018

(228. dzień roku)

Święta

Czwartek, XIX Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Stefana Węgierskiego

Zegar