Menu

POTĘGA MIŁOŚCI”

 

Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”. W miłości Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział :Rodzina musi być na tyle silna Bogiem – czyli miłością wzajemną wszystkich ,którzy ją tworzą – że potrafi pozostać ostoją dla człowieka podczas wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń”. Taką właśnie rodziną, silną Bożą Mocą, była rodzina ojca  Maksymiliana Kolbe i Siostry Faustyny Kowalskiej.

Wiemy, że dziś światu potrzeba dobroci, ciepła i miłości  rodziny  opartej na wzajemnym szacunku, silnej Bogiem. Są tego przykładem osoby wyrosłe z takich  rodzin – Święty Maksymilian  i  Święta Faustyna. Wyróżniali się pogodą ducha, uprzejmością, skromnością. To osoby  niezwykle religijne, a przy tym otwarte i wrażliwe na potrzeby innych, na ludzkie cierpienie. W rodzinach tych panowała miłość i wzajemny szacunek. Wspólnotowość cechowała te rodziny. Niepotrzebne były jakieś szczególne warunki, przywileje czy bogactwa, aby wychować ludzi prawych ,czy świętych. Potrzebna jest natomiast siła, którą otrzymać można jedynie od Tego, który sam jest Mocą – od Boga. Maksymilian Kolbe i Siostra Faustyna wychowywali się w rodzinach, które łączyły silne więzy miłości, odpowiedzialności i wspólne modlitwy.

Pragniemy być silni w wierze i miłości idąc za nauką i przykładem świętych :patrona parafii i czcicielki Bożego Miłosierdzia, bo przykład jest najlepszym nauczycielem. Wielką radością  parafian jest to, że mamy relikwie tych świętych. By każdy z nas mógł się bardziej zagłębić w świętość tych osób. Młodzież gimnazjalna z Wolicy w dniu 2 marca  (tj. niedziela) przedstawiła kilka scen z ich życia. Przedstawione sceny pt. „Potęga miłości” napełnione są głęboką wiarą, modlitwą, miłością, dzięki bliskości Boga. To chwile, które bardziej nam uświadamiają, że miłość wszystko wybaczy i zwycięży. Właśnie od miłości w naszym sercu tak bardzo dużo zależy w perspektywie dobra jednostek i społeczności. Od miłości zależy wartość życia i naszych czynów w wymiarze ziemskim i wiecznym. Święty Paweł powiedział:

Gdybym mówił językiem ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał ,stał bym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wielką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdawał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał ''. (1 Kor 13,1-3)

Bóg jest miłością '' to jeden z najczęściej cytowanych wersetów biblijnych ,ale nie zawsze obecny w życiu chrześcijan. Miłość lekarstwem na wszystko : Miłość cicha  Miłość cierpliwa  pomaga nam żyć, Ona usuwa lęk Ona dodaje nam sił, Ona ociera nam łzy. Uwierzyć miłości jaką Bóg ma ku nam, oznacza widzieć sens radości i cierpienia, ufać, że z wszystkiego co nas spotyka, Bóg może i chce wyprowadzić dobro. Trudniej jest nam dostrzec miłość, szczególnie gdy objawia się w sytuacjach bolesnych. Ojciec Święty Benedykt XVI podczas nabożeństwa ekumenicznego 25 stycznia 2006 r. powiedział:

Prawdziwa miłość nie znosi słusznych różnic, łączy je harmonijnie w wyższą jedność, która nie jest narzucona z zewnątrz, ale która od wewnątrz – jeżeli tak można się wyrazić – nadaje kształt całości ''.

Niech przykłady naszych świętych  Maksymiliana i Faustyny będą miłością naszego życia, aby móc po przez nieustanną wspólną modlitwę czerpać i wzbogacać się z ich potęgi miłości – do Boga i bliźniego. Pamiętajmy, aby miłością odpowiadać na miłość. Kiedy nasze życie będzie pełne miłości, radości i szacunku, wówczas będzie jedna wspólna rodzina, bogata modlitwą i świętością tych osób. Wiemy,  że Chrystus nieustannie otacza nas swą miłosierną miłością. Niech świadomość o tych świętych z potęgą miłości prowadzi nas po trudnych ścieżkach naszego codziennego życia. Chwile, które dziś przeżyliśmy niech będą dla nas w przyszłości pewnym drogowskazem:

Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich''.

Prosimy Jezusa Miłosiernego za wstawiennictwem  patrona parafii  , czcicielki Bożego Miłosierdzia, aby pomagali nam poznawać i w pełni uwierzyć miłości, jaką Bóg ma ku nam.

Dzisiaj jest

poniedziałek,
21 stycznia 2019

(21. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, II Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Zegar