Menu

    Kapliczka przy ulicy Szkolnej

 

 Maj to miesiąc, w którym rozkwita piękna wiosna. W naszym kraju jest to najpiękniejszy miesiąc. Całe jego piękno oddajemy Maryi. Gromadzimy się na nabożeństwach majowych w kościele oraz na „majówkach” przed kapliczkami.

Kapliczka obok Szkoły Podstawowej w Wolicy powstała na początku XX wieku. W miejscu obecnej kapliczki został zawieszony obraz Matki Bożej. Powiesiła go pani Helena Górska w roku 1939, która później wstąpiła do zakonu. Następnie w roku 1942 lub 1943 została umieszczona obecna figurka Matki Bożej. Obudowę do figurki ( kapliczkę) zrobił pan Stanisław Cieślikiewicz w roku 1946. Drewniana kapliczka z figurką zawieszona jest na drzewie akacjowym. Figurka Matki Bożej wykonana jest z gliny. Matka Boża ubrana jest w białą sukienkę i niebieski płaszcz. Oczy ma wzniesione do góry.

W 2004r. pani  Maria Smiech odnowiła figurkę, a mieszkańcy z ul. Szkolnej złożyli ofiarę na zrobienie drewnianego ogrodzenia i podestu wokół kapliczki.

Już w czasie wojny przy kapliczce śpiewane były „majówki”. Pani Krystyna Stolarska pamięta od czasów dzieciństwa, że zawsze wokół kapliczki w maju rozbrzmiewały śpiewy i modlitwy.

Kapliczką opiekowała się pani Bronisława Bielas /mama pani Krystyny/, pani Grabowska, a po jej śmierci pani Janina Chojnacka i pani Henryka Chojnacka. Obecnie kapliczką opiekuje się pani Krystyna Stolarska i sąsiedzi.

W lecie przyozdabiana jest żywymi kwiatami, a w maju śpiewane są „majówki”, które gromadzą wszystkich sąsiadów Matki Bożej. Mówią że, „ Nikt nie pamięta, aby tu  koło szkoły wydarzył się jakiś nieszczęśliwy wypadek. Matka Boża otacza nas tu szczególną opieką”.

 

    Wiadomości zebrali i opisali uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Wolicy:

                                  Izabela Wojtyś, Wiktor Budziosz i Kamil Korczak.

Krzyż przy ulicy Armii Krajowej

 

    Krzyż został postawiony bardzo dawno temu, więc żadna z osób żyjących nie zna dokładnie jego historii. Wiadomo, że jest darem mieszkańców Wolicy.

W czasach, kiedy Wolica należała do parafii w Łukowej, przy krzyżu zatrzymywali się ludzie, idący tam na nabożeństwo żałobne. Każda trumna była ustawiona przed tym krzyżem, aby modlitwą pożegnać zmarłego mieszkańca Wolicy.

 Krzyżem opiekuje się pani  Zyta Mucha która  również sadzi i zmienia  kwiaty .

Wszyscy mieszkający blisko krzyża w każdy piątek zapalają znicze.

                             Bożena Tuz   kl. V  SP w Wolicy

Kapliczka w Wolicy u pani Marii Śmiech

 

  Najmłodszą kapliczką w Wolicy jest kapliczka z figurką Pana Jezusa przy ulicy Armii Krajowej 9. Pani Maria Śmiech postanowiła w 2004r. w swoim przydrożnym ogródku umieścić figurkę. Na kamiennym cokole jest szklana kapliczka. Pani Maria wykonała ją wspólnie z synem. Na cokole widnieje napis „Jezu ufam Tobie”. W jej wnętrzu znajduje się figurka, którą otrzymała od znajomej. Z okazji różnych uroczystości parafialnych np. święta Maksymiliana Marii Kolbego pani Maria umieszcza w kapliczce figurkę i zdjęcie świętego. Oblicze Pana Jezusa można dokładnie ujrzeć w nocy. Zapalona lampka skierowana jest w Jego kierunku. Światło przypomina każdemu ważny fakt, że Pan Jezus jest światłem na naszej drodze życia.

Pani Maria co tydzień czyści kapliczkę i zmienia kwiaty.

                                                          Bożena Tuz  kl. V  SP w Wolicy.

 Kapliczka na Małej Tokarni.

 

Z opowiadań najstarszych mieszkańców Tokarni wiadomo, że kapliczka ku czci Najświętszej Marii Panny, pierwotnie była zawieszona na przydrożnej wierzbie, przy posesji Pani Marii Głowackiej. Pod koniec lat 50-tych została przeniesiona na jesion przy posesji państwa Wrońskich. Według relacji mieszkańców przyczyną przeniesienia kapliczki było to, że w tym właśnie miejscu ukazywała się Matka Boża. Przypuszczam, że Matka Najświętsza chciała obronić miejsce, w którym jak głosi legenda, przed wieloma laty została zakopana ewangelia.

Obecnie, w tym samym miejscu postawiona jest nowa kapliczka, którą od lat opiekują się najbliżsi jej sąsiedzi.

Z inicjatywy ks. Proboszcza Jacka Dąbka mieszkańcy Tokarni w miesiącu maju kultywują zwyczaj śpiewania pieśni majowych oddając cześć Matce Najświętszej.

                                                                                             

                                                Krystyna Łaganowska

Krzyż stojący przy E7  został postawiony   po tragicznej śmierci  Joanny  i Wilhelma Laskowskich  ( Data postawienia nieznana. ). Opiekę nad   nim roztacz p. Barbara  Baran z Tokarni.

Kapliczka przy ul. Armii Krajowej w Wolicy.

 

   Pan Bartłomiej Cielibała w 1924 roku budował dom dla swojej rodziny.

Pragnął, aby jego nowe miejsce  zamieszkania było chronione przez Maryję. Chciał również, aby jemu i jego bliskim zawsze powodziło się w życiu.W murze ogrodzenia zbudował kapliczkę we wnętrzu której umieścił obrazekz wizerunkiem Matki Bożej trzymającej na rękach  Jezusa.

Obecnie kapliczką opiekuje się pani Helena Motyczyńska.

                                               Bożena Tuz  z Wolicy

Krzyż przy ul. Laskowej w Wolicy

 

    Krzyż przy ulicy został wykonany około 50 lat temu przez gospodarzy domu państwa Cielbałów. To właśnie oni troszczyli się o niego i odmawiali przy nim modlitwy. Mieszkańcy Wolicy twierdzą, że wokół krzyża panował zawsze ład i porządek. Jednak gdy rodzina opuściła swoje gospodarstwo krzyż został zapomniany. Dopiero w 2006r.  wnuczek p. Cielibały   , Wincenty Wojda odnowił krzyż, a obok niego posadził czerwone róże.

 

                                                             Bożena Tuz  z Wolicy

KRZYŻ postawiono  przed  I wojna światową  gdy ludzie chorowali na epidemie cholery   aby chronił  mieszkanców od tej choroby  a 1936 r.  zamieniono na krzyż z betonu  . Odnowiony został w 2005 r. przez mieszkanców Tokarni ; Jan Strąka , Ireneusza Curyla i Adama Tekiel. Na cokole umieszczono napis " Boże Błogosław Nam "  W  maju  mieszkancy spiewają majówki  , tu też przygotowywany jest  ołtarz na Boże Ciało.

                                                       opr. Magdalena Dewerenda i Dominika Surdel.

Ten Krzyż  jest zbudowany z kamienia wapiennego na zaprawie glinianej .Górna część  z piaskowca w formie kopuły. W środku krzyż z wizerunkiem Jezusa .Najstarsi mieszkańcy  Tokarni twierdzą, że Krzyż ten stał już 1890 r. a prawdopodobnie postawił  go dziedzic  w 1860/1870.Opiekę nad tą kapliczką roztaczają Helena i Leon Wypychowie.  

Historii  tego krzyża  nie da sie dokładnie  określić , prawdopodobnie miał chronić mieszkańców  od nieszczęść i chorób  , stoi w ogródku pp. Pióro   przy drodze E 7 . Widnieje  na nim napis   "Boże Błogosław Nam."   1936 r.

W miesiącu maju  sąsiedzi  gromadzą sie oby śpiwać pieśni ku czci Matki Bozej.

 

                      opr. M.Derewenda i D. Surdel

Kapliczka  Matki Bożej  Niepokalanej  w  SIEDLCACH   .

Została  wybudowana i ufundowana przez  p. Pańszczyków   Siedlce 124 .Poświęcona  6 czerwca  2010  r. przez  ks. Artura Zakrzewskiego -  wikariusza. 

Kapliczka przy ulicy Senatorskiej

 

 

  Kapliczkę przy ulicy Senatorskiej wybudowano w roku 2005. Wykonał ją

pan Bogdan Kaczor wraz z mieszkańcami ulicy Zagórskiej.

Została wybudowana, by mieszkańcy domów stojących nieopodal mieli gdzie zbierać się na „majówki”.

Jest w niej umieszczana figurka Najświętszej Maryi Panny.

Wokół kapliczki rosną, ogrodzone drewnianym płotkiem, kwiaty i krzewy.

W maju codziennie mieszkańcy śpiewają pieśni dla Matki Bożej.

                                                  Dominika Pierzak kl. IV SP w Wolicy

Kapliczka ta została przebudowana  w kwietniu 2011  . W  maju  przeniesiono ją na cmentarz grzebalny.  
W tym samym miejscu   zbudowano nową   piękną kapliczkę oraz nowe ogrodzeniu i otoczenie. Fundatorem był p. Jerzy Kaczor w Wolicy.  Poświecona została przez ks. proboszcz Jacka Dąbka dnia 7.05.2011   ( w pierwsza sobotę miesiąca . )

Dzisiaj jest

wtorek,
11 grudnia 2018

(345. dzień roku)

Święta

Wtorek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Zegar