Menu

Chcę, abyście odmawiali codziennie różaniec...

Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką...

 /Fatima, 13 czerwca 1917r./

 "Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca".

                                                             (Jan Paweł II)     

 

Historia „Żywego Różańca”

 

    Początki „Żywego Różańca” wywodzą się z Francji i sięgają roku 1826.Jest to okres wielkiej obojętności religijnej i zaniku modlitwy. Wtedy to Paulina Maria Jaricot zakłada w Lionie pierwsze Stowarzyszenie Żywego Różańca. Żeby z powrotem przyzwyczaić ludzi do modlitwy ,osobom do których miała dostęp, podsuwała myśl o codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej. Tworzy 15- osobowe grupy, zwane później „różami”, każdej grupie przeznacza zelatorkę i w ten sposób powstaje tak bardzo później rozpowszechniony Żywy Różaniec. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Członkowie poszczególnych grup mają nie tylko obowiązek codziennego odmawiania jednej tajemnicy różańcowej ale też, co  ważniejsze , życiem swoim wtapiać się w daną tajemnicę. W ten sposób wszyscy tworzą jakby „żywy” obraz całego różańca. Stąd i też nazwa.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

 

Organizacja „Żywego Różańca”

 

Kołom Żywego Różańca przewodniczy ks. Proboszcz. Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod  zwykłymi  warunkami

 w  następujące  święta :

·  Narodzenia Pana Jezusa     ( 25 XII),

·  Ofiarowania Pańskiego     ( 2 II ),

·  Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie   ( 25 III ),

·  Zmartwychwstania Pańskiego

                                        (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),

· Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),

·  w święto Królowej Różańca świętego

                                           (w pierwszą niedzielę października)

·   Niepokalanego Poczęcia Maryi   ( 8 XII ),

·   w dniu przyjęcia do Żywego Różańca

Dla uzyskania odpustów jest wymagane, żeby poszczególne „róże” były pełne.

 

Żywy Różaniec w naszej Parafii.

    Raz w miesiącu Żywy Różaniec dokonuje zmiany tajemnic różańcowych, w naszej Parafii w pierwszą sobotę miesiąca.

Zmiana tajemnic połączona jest ze wspólną modlitwą różańcową, oraz Mszą św. w intencji poszczególnych Kół. Członkowie Żywego Różańca modlą się w intencjach wyznaczanych co miesiąc przez ks. Proboszcza oraz o nawrócenie grzeszników .Wspólnota Żywego Różańca uczestniczy każdorazowo w pogrzebie zmarłego członka oraz w specjalnie zamawianej Mszy św. za spokój jego duszy.

Żywy Różaniec w naszej Parafii stara się realizować żądania Matki Bożej przekazane trójce dzieci – Łucji, Franciszkowi, Hiacyncie - w Fatimie w roku 1917, pamiętając, że papież Pius XII nazwał je "jedynym ratunkiem dla świata", poprzez uczestnictwo

w nabożeństwach pierwszej soboty w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy własne i świata.

W Roku Różańca ogłoszonego przez Jana Pawła II /2002-2003/ powstały Koła Różańcowe dzieci i młodzieży jako dar modlitwy dla ukochanego Ojca Świętego. Aktualnie w naszej Parafii są dwa koła dzieci ze Szkoły Podstawowej i jedno młodzieży z Gimnazjum. Członkowie tych kół przygotowują liturgię na każdą Mszę św. w pierwszą sobotę miesiąca.

Ponadto w naszej Parafii istnieje dziewięć Kół Żywego Różańca dorosłych.

Członkinie chętnie biorą udział w pielgrzymkach organizowanych przez Ks. Proboszcza. Służą parafii nie tylko modlitwą , ale również pracą przy budowie nowego Kościoła.

 

„DAJCIE MI ARMIĘ ODMAWIAJĄCĄ     RÓŻANIEC, A JA PODBIJĘ ŚWIAT       

                                                                                          (Pius X)

Ksiądz  Proboszcz ma taką Armię, która Go wspiera w posłudze w naszej Parafii.

 

Dzisiaj jest

wtorek,
11 grudnia 2018

(345. dzień roku)

Święta

Wtorek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Zegar