Menu

Św. Maksymilianie módl sie za nami.

Litania do św. Maksymiliana

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami!
Niepokalana Pośredniczko łask,
Święty Maksymilianie,
Rozmiłowany w Bogu,
Kochający modlitwę,
Wytrwale strzegący cnoty czystości,
Heroicznie posłuszny przełożonym,
Realizujący ducha ubóstwa i prostoty,
Żyjący w umartwieniu i pokucie,
Wierny ideałowi ewangelicznej doskonałości,
Oddany na własność Niepokalanej,
Nieustraszony rycerzu Niepokalanej,
Twórco Rycerstwa Niepokalanej,
Apostole Cudownego Medalika,
Głoszący Ewangelię przy pomocy radia i prasy,
Pałający pragnieniem zdobycia świata dla Niepokalanej,
Misjonarzu Japonii,
Pragnący męczeńskiej śmierci,
Niezachwiany w ufności,
Miłujący nieprzyjaciół,
Mężny w znoszeniu zniewag i cierpienia,
Duszpasterzu współwięźniów,
Ofiaro heroicznej miłości bliźniego,
Starty na proch dla Niepokalanej,
Uwieńczony dwiema koronami,
Męczenniku Oświęcimia,
Sławiony na całym świecie,
Chlubo polskiej ziemi,
Patronie trzeźwości,
Patronie rodziny,
Patronie naszych trudnych czasów,
Wielki orędowniku u Boga,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami!

K: Nikt nie ma większej miłości.
W: Od tego, kto oddaje swoje życie za przyjaciół swoich.
Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty rozpaliłeś św. Maksymiliana taką miłością do Niepokalanej, że stał się Jej wielkim rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego królestwa. Rozgrzej i nasze serca ofiarną miłością do Maryi, abyśmy naśladując Jej przykład i wsparci Jej pomocą służyli Tobie w braciach naszych i w ten sposób wypełnili największe przykazanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Maksymiliana

Święty Maksymilianie Mario, najwierniejszy synu świętego Franciszka z Asyżu, zapalony miłością Bożą, szedłeś przez życie praktykując cnoty heroiczne i spełniające święte dzieła apostolskie. Zwróć swój wzrok na nas, ponieważ jesteśmy twoimi czcicielami i polecamy się twemu wstawiennictwu.

Opromieniony światłem Niepokalanej Dziewicy, pociągałeś niezliczone dusze do ideałów świętości, wskazywałeś im rozliczne formy apostołowania, dla zwycięstwa dobra i dla rozszerzania Królestwa Bożego na całym świecie. Uproś nam światło i siłę, abyśmy mogli czynić dobro i pociągać liczne dusze do Chrystusowej miłości.

Upodobniony do Boskiego Zbawiciela i zjednoczony z Nim, osiągnąłeś tak wysoki stopień miłości bliźniego, że dobrowolnie ofiarowałeś swoje własne życie, jako świadectwo ewangelicznej miłości, aby uratować życie współbrata więźnia.

Wstaw się do Pana o łaskę dla nas, abyśmy owładnięci tym samym zapałem miłości mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych braci i dojść razem z Tobą do błogosławionego posiadania Boga w świetle chwały. Amen.

 

    *************************************************************

Modlitwa dziękczynna i błagalna  do św. Maksymiliana . 

 

Św. Maksymilianie !

 Radujemy się wielką chwała Twoją  i dziękujemy Bogu za to ,

że jesteś patronem naszej parafii.

Rozumiesz nasze potrzeby, pragnienia, troski i udręki.

Dlatego z ufnością  Tobie je polecamy.

 

 Święty Maksymilianie , módl się za nami.

 

Polecamy Ci sprawy Kościoła Powszechnego,

który  tak gorąco umiłowałeś.

Prosimy Cię wspieraj  Go, broń  nieustępliwie , wypraszaj zwycięstwo.

 

  Święty Maksymilianie , módl się za nami.

 

Polecamy Ci drogiego nam Ojca świętego  Franciszka .

Upraszaj mu szczególne łaski a zwłaszcza moc wśród trudności

i radosną ufność  w zwycięstwo Maryi , Matki Kościoła.

 

 Święty Maksymilianie , módl się za nami.

 

Ze szczególną troską powierzamy Ci sprawy naszej parafii,

każdą  rodzinę i każdego z osobna ,

polecamy sprawę budowy nowego Kościoła,

wszystkich ofiarodawców  i dobroczyńców.

Zjednocz  wszystkich parafian w modlitwie  i  zaangażowaniu

w  wielkie dzieło  budowy nowej świątyni.

 

 Święty Maksymilianie , módl się za nami.

 

Uproś nam ducha płomiennej miłości do Boga i Matki Najświętszej.

Spraw , abyśmy się wzajemnie miłowali , umieli sobie  przebaczać 

i  tworzyli kochającą się wspólnotę .

Wyproś , aby nasza  parafia była miłująca się rodziną Chrystusa,

domem jedności i pokoju.

 

 Święty Maksymilianie , módl się za nami.

 

Broń  nasze dzieci i młodzież  przed wpływem złych ludzi i środowisk .

Chroń  ich przed demoralizacja , narkomania i alkoholizmem,

spraw także  aby zachowywali Boże Przykazania.

 

 Święty Maksymilianie , módl się za nami.

 

Patronie nasz, spraw   także  aby przez Twoją przyczynę każdy z nas,

stał się całkowitą własnością Matki Bożej,

oddany w Jej macierzyńską niewole miłości i w Jej rękach

był  narzędziem pomocy dla spraw Chrystusa i Jego Kościoła na ziemi.

 

  Święty Maksymilianie , módl się za nami.

 

Święty Maksymilianie,

który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego,

w  imię tej miłości wspomóż nas swoim wstawiennictwem

i uproś nam łaski o które pokornie prosimy. Amen .

Dzisiaj jest

wtorek,
11 grudnia 2018

(345. dzień roku)

Święta

Wtorek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Zegar