Menu

Posługi Ministrantów. 2017

******************* W niedzielę 10 września podczas Mszy Świętej o godz. 10. 00 w naszym parafii zostały udzielone posługi wśród służby liturgicznej przez Księdza Kanonika Kustosza Sanktuarium Jacka Dąbka. Nowym Prezesem służby liturgicznej został Piotr Nawrot. Posługę Ceremoniarza otrzymali: Paweł Papka oraz Piotr Żurek. Odpowiedzialnym za czytanie Słowa Bożego podczas liturgii i posługę lektora otrzymali: Piotr Nawrot, Miłosz Cielibała, Krzysztof Orawiecki, Cezary Stępień, Karol Makówka. Natomiast młodsza służba liturgiczna odnowiła przyrzeczenia ministranckie. Słowo Boże podczas Liturgii Mszy Świętej wygłosił Diakon Konrad Wójcik podkreślając także posługę ministrantów: „Dziś nasze oczy w sposób szczególny są zwrócony na siedmiu młodych ministrantów, którzy zostali powołani do posługi ceremoniarza czy lektora oraz reszta ministrantów, którzy odnawiają swoją przyrzeczenia ministranckie. Czy oni nie są dziś bohaterami? To właśnie oni nie z przywiązania do księdza, kleryka, ale z przywiązania do Chrystusa chcą mu służyć i dawać, na co dzień świadectwo o Nim. Jakże trudno dziś znaleźć takich młodych, którzy Kochają BOGA, KOŚCIÓŁ i LITURGIĘ ŚWIETĄ. Drodzy bracia ministranci w moich oczach i oczach Boga jesteście największymi bohaterami.„ Diakon Konrad zwrócił także uwagę na rolę rodziców w życiu ministrantów: „ Rodzi się pytanie skąd oni to mają? Dlaczego właśnie oni? Za tymi chłopakami stoją rodzice, którzy autentycznie wierzą, którzy swoją wiarą swoją miłością do Boga dzielą się z swoimi dziećmi. To właśnie ci rodzice pokazali im kościół, to oni uczyli ich modlitwy. DRODZY RODZICE JESTEŚCIE w oczach Boga i każdego z nas Bohaterami.”. Mszę Świętą uświetnił swoim śpiewem chór parafialny przygotowany przez pan organistę Krzysztofa Pierzaka. Po zakończonej liturgii ministranci podziękowali Bogu za dar posługi oraz Księdzu Kanonikowi „że zauważył w nas tę „iskrę” do służenia przy ołtarza Słowa Bożego i niebiańskiej liturgii. Dziękujemy za wszystko, co dla nas robisz za uśmiech, dobre słowo i pomoc, jaką nam udzielasz, gdy wyjeżdżamy na rozgrywki sportowe czy spotkania z młodzieżą.”

Powrót

Dzisiaj jest

wtorek,
11 grudnia 2018

(345. dzień roku)

Święta

Wtorek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Zegar