Menu

 

BIERZMOWANIE

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania?

 

  • W każdą niedzielę uczestniczyć we Mszy Świętej
  • Co najmniej 4 razy przed bierzmowaniem przystąpić do Sakramentu Pokuty

(w okresach wskazanych przez kapłanów przygotowujących do sakramentu bierzmowania)


  • Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej,  starannie prowadzić zeszyt z religii i wykazać się przed katechetą i ks. proboszczem znajomością całego wymaganego materiału  ( brak tej znajomości uniemożliwi mi przyjęcie Sakramentu Bierzmowania w zaplanowanym terminie)

          Uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych,  Gorzkich Żalach i nabożeństwach majowych;


  • Uczestniczyć we wszystkich spotkaniach oraz nabożeństwach ogłoszonych jako obowiązkowe do przygotowania się w tym roku  szkolnym do Sakramentu Bierzmowania ( obecność na tych spotkaniach będzie sprawdzana regularnie lub wyrywkowo, 2 nieobecności nieusprawiedliwione we wskazanym terminie u księdza prowadzącego przygotowanie do bierzmowania, uniemożliwią mi przyjęcie Sakramentu Bierzmowania w zaplanowanym terminie)

  • W świątyni zachowywać się godnie, z szacunkiem dla świętości miejsca, okazać posłuszeństwo zaleceniom porządkowym wydawanym przez osoby prowadzące nabożeństwo (  żucie gumy, używanie telefonu komórkowego, skąpy strój, głośne rozmowy w trakcie modlitw lub głoszonego Słowa Bożego, zakłócanie spokojnego przebiegu nabożeństwa, jakiekolwiek formy żartów dotyczące rzeczy, miejsc, czynności i tekstów świętych, brak wyciszenia w oczekiwaniu na rozpoczęcie nabożeństwa itp. uwłaczają godności miejsca jakim jest świątynia i obrażają Boga w niej obecnego, – za takie zachowanie zostaną wyciągnięte konsekwencje , włącznie    z wydaleniem ze świątyni oraz brakiem możliwości przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w oznaczonym terminie)

  • Poznać życiorys swojego patrona wybranego przed bierzmowaniem, w odpowiednim czasie dostarczyć treść biografii tego świętego i wykazać się solidną znajomością tego życiorysu we wskazanym terminie
  • W przypadku chrztu poza naszą parafią należy przedłożyć świadectwo chrztu opatrzone pieczęcią tamtejszej parafii. ( Do końca października )

 

 

Kto może zostać świadkiem przy Bierzmowaniu? Świadkami przy Bierzmowaniu mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”). Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Dzisiaj jest

poniedziałek,
21 stycznia 2019

(21. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, II Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Zegar