Menu

Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni

W Niedzielę Palmową, w Sanktuarium Św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni Ksiądz Biskup Jan Piotrowski dokonał erygowania i poświęcenia Drogi Krzyżowej, wykonanych z kamiennych głazów ustawionych wokół Sanktuarium. Pierwsze nabożeństwo przy stacjach odbędzie się w Wielki Piątek.

            Każdy z głazów ustawionych wokół Sanktuarium Św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni odpowiada jednej stacji Drogi Krzyżowej. Na każdym z nich umieszczono krzyż i oznaczającą poszczególne stacje tabliczkę z symbolicznym napisem, np. "Matka", "Szymon", "Weronika", czy "Ukrzyżowanie". - Te pojedyncze słowa pozwalają na zastanowienie się, co za nimi jest ukryte, zachęcając do refleksji przy każdej ze stacji – tłumaczy ks. Kanonik Jacek Dąbek, kustosz Sanktuarium Św. Maksymiliana. - Pomysł wybudowania Drogi Krzyżowej zrodził się tuż po ustanowieniu kościoła Diecezjalnym Sanktuarium Maksymiliana Marii Kolbego. Kamienne głazy dolomitowe są darem Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych "Jaźwica". Ustawione zostały dzięki specjalnemu dźwigowi. W pracach pomagali pracownicy Kopalni "Jaźwica" oraz mieszkańcy. To oni także zostali fundatorami krzyży  na poszczególnych stacjach. Sami wybierali sobie stację, którą chcą ufundować. Często kierowali się osobistymi przeżyciami.– mówi ks. Kanonik, Jacek Dąbek, pomysłodawca kamiennej Drogi Krzyżowej.

            Uroczystego erygowania i poświęcenia Drogi Krzyżowej wokół Sanktuarium Św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni Ks. bp Jan Piotrowski dokonał 9 kwietnia, w Niedzielę Palmową. Mszę Święta współcelebrowali ks. Jan Kukowski dziekan dekanatu chęcińskiego, ks. Jacek Dąbek proboszcz i kustosz Sanktuarium oraz ks. Mariusz Rak, kapelan ks. Biskupa. - Dziś, kiedy dokonujemy erygowania Drogi Krzyżowej, odkryjmy prawdę wiary, czym jest Chrystus. Bo te czternaście cisów wykutych w kamieniu jest obrazem rzeczywistości stającym się w Niedzielę Palmową wielką bramą do zbliżających się wydarzeń w kościele. Podobnie jak pierwsza Eucharystia, jaką sprawował Pan Jezus z uczniami stała się bramą do Wielkiego Tygodnia. Wielki Post jest czasem odkrywania w sobie na nowo wiary w Boże Słowo, które jest listem Bożej miłości skierowanej do ludzi wszystkich czasów. Męka Pana Jezusa nie była sztuką teatralną jednego sezonu. To rzeczywistość, która trwa – mówił ks. Biskup Jan Piotrowski podczas eucharystii, przypominając jednocześnie o miłości Boga do człowieka.

            Na zakończenie uroczystości ksiądz proboszcz Jacek Dąbek, kustosz Sanktuarium Św. Maksymiliana powiedział - Droga Krzyżowa ma nam pomóc, abyśmy wznieśli nasze serca ku niebu i rozważali mękę naszego Pana. A  następnie złożył podziękowania na ręce wszystkich tych, którzy przyczynili się do jej powstania. – To dzięki pomocy i zaangażowaniu Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego udało się zrealizować pomysł utworzenia kamiennej Drogi Krzyżowej przy naszym Sanktuarium, za co mu serdecznie dziękuję. Bezinteresowną pomoc w kolejnych etapach budowy Drogi Krzyżowej okazali: mgr inż. Henryk Ciosmak - Prezes Zarządu ŚKSM KIELCE, mgr inż. Paweł Podsiadło - Dyrektor Kopalni „JAŻWICA” oraz pracownicy kopalni  ,Paweł i Czesław Kowalski - COINVEST Siedlce  , Jacek Wroński -  Prezes Zarządu EKO-ROL Tokarnia Kopalni Piasku, Krzysztof Kułagowski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chęciny. Ofiary złożyli Apostolat Maryjny, Koła Różańcowe, cztery rodziny z Wolicy i cztery rodziny z Tokarni. Niech Bóg błogosławi i strzeże wszystkich, którzy przyczynili się do budowy Drogi Krzyżowej – błogosławi i dziękował ks. Kanonik Jacek Dąbek. Specjalne podziękowania za erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej skierował także do księdza Biskupa Jana Piotrowskiego.

          Na zakończenie uroczystości głos zabrał również Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, podkreślając znaczenie Drogi Krzyżowej. - To nie tylko martwe kamienie, ale miejsce, gdzie przez długie lata będzie można przeżywać misterium męki Pańskiej – zaznaczył Burmistrz, Robert Jaworski, podkreślając wagę inicjatywy księdza Kanonika Jacka Dąbka, w realizację której udało mu się zaangażować tak wiele osób.

            Pierwsze nabożeństwo przy stacjach odbędzie się w Wielki Piątek. Warto zaznaczyć, że odprawiając Drogę Krzyżową w tym miejscu wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny.

Agnieszka Olech    Gazeta Chęcińska z dnia 13.04.2017r

Dzisiaj jest

wtorek,
11 grudnia 2018

(345. dzień roku)

Święta

Wtorek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Zegar