Menu

Sakramenty


CHRZEST
* akt urodzenia dziecka z USC /odpis/,
* wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
* dane o rodzicach chrzestnych /imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,
* zaświadczenia z Parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

BIERZMOWANIE:
* metryka chrztu,
* zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji lub ostatnie świadectwo katechizacji,
* uczestnictwo w katechezach przygotowawczych,
* egzamin z zakresu wiedzy religijnej.


PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA:
* metryka chrztu dziecka.

MAŁŻEŃSTWO:
* aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
* dowody osobiste,
* ostatnie świadectwo katechizacji,
* świadectwo bierzmowania,
* zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej,
* zaświadczenie z USC /niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne tzn. ślub konkordatowy/ lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI:
* akt zgonu,
* zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych  //
jeśli zgon nastąpił poza Parafią lub w Szpitalu  wystawia je kapelan Szpitala//

Dzisiaj jest

wtorek,
11 grudnia 2018

(345. dzień roku)

Święta

Wtorek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Zegar