Menu

Pogrzeb katolicki

W celu ustalenia terminu oraz godziny Mszy św. i pogrzebu należy skontaktować się z ks. proboszczem, a w przypadku jego nieobecności z wikariuszem w parafii.

 

Dokumenty przy zgłaszaniu pogrzebu

 

- akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego

 

- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala),

 

- zgoda proboszcza miejsca zamieszkania, jeśli pogrzeb ma się odbyć w innej parafii (zgodę należy uzyskać przed załatwianiem formalności).

 

Formalności związane z miejscem pochówku załatwia się w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Maksymiliana w Wolicy- Tokarni. która zarządza cmentarzem.

 

Prawo do pogrzebu katolickiego

 

- wierni zmarli mają prawo do pogrzebu katolickiego.

 

Pogrzeb samobójcy

 

Nie odmawia się pogrzebu katolickiego samobójcom, którzy w ciągu życia okazywali przywiązanie do wiary i Kościoła.

 

Zgodnie ze zdaniem psychiatrów, nie ponoszą oni w pełni odpowiedzialności za swój czyn, ze względu na brak pełnej świadomości lub stan chorobowy o podłożu psychicznym.

 

Nie mają prawa do pogrzebu katolickiego

 

- notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,

- osoby, które wybrały spalenie ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej,

- jawni grzesznicy, ze względu na publiczne zgorszenie wiernych,

- samobójca, jeśli przed zamachem na swoje życie był powodem publicznego zgorszenia.

 

Odmowa pogrzebu

- ma miejsce tylko wtedy, jeśli dana osoba nie prosiła przed śmiercią o posługę kapłańską lub nie okazała żadnych oznak skruchy,

- wiąże się z odmową odprawienia mszy św. pogrzebowej, co nie oznacza, że nie wolno za danego zmarłego odprawiać Mszy św. w ogóle,

- nie wiąże się z odmową miejsca pochówku na cmentarzu w miejscowości, gdzie istnieje tylko katolicki cmentarz parafialny.

 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

 

Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia, dopełnieniem jego nowego życia rozpoczętego na chrzcie, wzmocnionego przez bierzmowanie i karmionego Eucharystią, będącą antycypacją uczty niebieskiej (Kompendium KKK 354).

 

Podstawa prawna

1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1680 - 1690.

2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1176 - 1185.

3. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005, nr 354 - 356.

4. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).

 5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tekst ujednolicony (Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295, Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

Dzisiaj jest

poniedziałek,
21 stycznia 2019

(21. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, II Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Zegar